Strona główna logo Tczew Strona główna logo_1proc_199 (5 kB)
Zapis chronologicznyInneO nasDane teleadresowe TMZT

Tutaj znajdują się odsyłacze do stron, na których można odszukać informacje na nasz temat.
1.    

Połączenie do bazy w portalu organizacj pozarządowych (www.ngo.pl), w której znajdują się podstawowe informacje o TMZT

oraz można zapoznać się z historią, misją i bieżącą działalnością Towarzystwa.2.    mpips_logo (13 kB)

Połączenie do bazy Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, zawierającej
       sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji.
       W filtrze należy wpisać numer KRS: 0000020655